Foto: SAS

Træthed er årsagen til op til 20 pct. af de menneskelige fejl i forbindelse med ulykker i flytrafikken. Derfor har flybesætningerne og piloternes fagforeninger i Europa kæmpet for en forsvarlig lovgivning på området i 11 år. Og i 2006 vedtog EU en lovgivning. Men den er ikke videnskabeligt baseret, og den er utilstrækkelig.
- På typisk EU-manér vedtog man nogle regler, som der først bagefter skulle gennemføres videnskabelige undersøgelser af virkningen af. Nu er resultatet af EUs undersøgelse kommet i form af Moebus-rapporten, som bare lægges væk med beskeden ”Vi har ikke tænkt os at ændre reglerne!”, forklarer Verner Lundtoft Jensen, der er formand for Cabin Union Denmark.
Moebus-rapporten, som kom i september 2008, konkluderede, at EUs nuværende træthedsregler ikke er egnet til formålet og skal ændres for at sikre at passagerer og besætningsmedlemmer er tilstrækkeligt beskyttet mod træthedsrelaterede sikkerhedsrisici.
"Uacceptabelt", "overstiger rimelige grænser" og "giver mulighed for høj koncentration af arbejde ..." lyder eksperternes domme over EUs lovgivning.
EUs regler tillader en gennemsnitslig arbejdsuge på 60 timer, hvilket nedsætter flypersonalets reaktionstid drastisk. Førhen har reglerne i Danmark sat en grænse på 45 timer om ugen og de nye overenskomster i Danmark siger 42 timer. Men flyselskaber som Transavia er ikke dækket af overenskomst og følger EUs regler, hvilket presser den øvrige branche.

Luftens ansatte i aktion
14 foreninger for flypersonale i Danmark var derfor med, da flypersonalets organisationer i hele EU gennemførte en fælles aktionsdag den 5. oktober under overskriften ”Dead Tired! Safe flight rules now!” (Dødtrætte! Sikre luftfartsregler nu!). I mange lande demonstrerede personalet i lufthavnene, men i Danmark gennemførtes en vellykket medieoffensiv, som straks fik den danske trafikminister til at indkalde organisationerne til møde om sagen.
- Det er lidt uhyggeligt at tænke på, at der er skrappere regler for chaufførers arbejdstid, siger Verner Lundtoft Jensen, som fortsat vil arbejde for at nye og bedre regler til gavn for såvel personale som passagerer.

Læs mere om Dead Tired-kampagnen på internettet: www.dead-tired.dk