Blokade foran Mønten i efteråret 2008 – en af de mange konflikter imod underbetaling af østeuropæisk arbejdskraft. Foto: Landsklubben for Tagdækkere

»Det er nemt, billigt og effektivt. Vi står for alt. Udenlandske vikarer fra 90 kr. i timen.«
Sådan lyder nogle af slagsætningerne i et salgsbrev, som vikarbureauet Baltic Workforce – som den danske fagbevægelse har haft problemer med tidligere - sender ud til mulige kunder i anledning af, at østaftalen udløber den 1. maj. Andre vikarbureauer sender for tiden lignende breve ud med tilbud helt ned til 70 kroner i timen.
- Det er falsk varebetegnelse. I overenskomstdækkede firmaer skal vikarer have løn efter overenskomsten. Men problemet er selvfølgelig på i de virksomheder, der ikke er overenskomstdækker, siger Finn Sørensen, talsperson for Fagbevægelsen mod Unionen.
Og problemerne for fagbevægelsen vil vokse..

Problemerne vokser
Titusinder af østarbejdere har arbejdet i Danmark siden EUs udvidelse 1. maj 2004.
I 2007-2008 var der vækst i antallet af registreringsbeviser, som er baggrunden for den totale stigning i antallet af tilladelser til arbejde i Danmark. Derimod faldt antallet af opholds- og arbejdstilladelser efter udlændingelovens bestemmelser. Det skyldes, at det fra 1. maj 2008 blev lettere for borgere fra de nye EU-lande at arbejde i Danmark. I 2007 blev der totalt udstedt 18.305 arbejdstilladelser til borgere fra de nye EU-lande. Det samlede tal arbejdstilladelser og registreringsbeviser udstedt i 2008 var 22.307 - eller en stigning på 22 procent i forhold til 2007.
Hidtil har overgangsregler været en vis hjælp for fagbevægelsen i arbejdet for at sikre de udenlandske arbejdere løn og arbejdere på lige vilkår med danske arbejdere. Men 1. maj er det slut.
- Når østaftalen udløber 1. maj kommer det til at stå 1-0 til det indre marked, mens det hidtil har stået 0-0 mellem fagbevægelsen og det indre marked – selvom østaftalen er blevet gradvist udhulet med tiden.
- Fagbevægelsen har forgæves søgt, at få forligsparterne bag aftalen – fra regeringspartier til Socialdemokraterne og SF – til at give de nødvendige redskaber mod misbrug af østeuropæisk arbejdskraft. Fagforeningerne vil gerne have klar skiltning, adgang til virksomhedsregistret og adgang til arbejdspladserne. Men det er ikke løst, siger Finn Sørensen og peger på, at Vaxholm-dommen og de øvrige faglige afgørelser fra EF-domstolen har udhulet fagbevægelsens muligheder yderligere.