30. maj 2008 – få dage før det første irske Lissabon-nej – gik traktat-modstanderen i en lang række europæiske lande i en solidaritetsaktion. Ved næste irske afstemning bliver der også behov for international støtte. Foto: Lave Broch

Den første irske Lissabon-afstemning handlede om, hvad irerne synes om traktaten. Om-afstemningen kommer efter diktat fra EU. Det bliver en europæisk kamp på irsk jord, hvor de irske nej-sigere gerne vil have støtte fra andre skeptikere og modstandere.
Dette var et af hovedbudskaberne ved en konference under overskriften ” De rigtige grunde til at irerne sagde nej til Lissabon-traktaten”. Konferencen blev afholdt af GUE/NGL – som er den gruppe

Folkebevægelsen er tilknyttet i parlamentet.
Der blev lagt vægt på at fortælle, at den irske modstand ikke handlede om uvidenhed, eller fanatisk abort-modstand. I stedet var det modstand mod militariseringen af EU, bekymring for sociale rettigheder og velfærden samt modstand mod at afgive mere magt til EU ,der var i centrum.

Efter det irske nej har EU haft travlt med at sige, at der er tale om et irsk problem. Og den irske regering har ikke gjort meget for at forsvare nej’et. Regeringen har det problem, at den har accepteret at sende traktaten til afstemning igen for at tækkes Bruxelles.
De forsøger nu at skræmme vælgerne til at sige ja i anden omgang. Nogle irske vælgere bliver ramt af den følelse, at de lige så godt kan sige ja – for ellers kommer de til at stemme igen og igen indtil de makker ret. Her er det vigtigt at holde fast i, at det nytter at sige nej – at systemet faktisk giver indrømmelser, når nogen tør sige fra. Hvis irerne ikke havde sagt nej, var det ikke realistisk at EU- systemet ville have givet sig på spørgsmålet om, at lade alle lande have en kommissær.

Andre vælgere lader sig skræmme af, at tilhængerne fortæller at irerne står meget alene. At de opfattes som en paria, som dumme, at ingen vil være venner med dem. I den situation bliver det vigtigt at vise, at der er bred international opbakning til at afvise traktaten, at rigtig mange er glade for det første irske nej, og bakker op om at de også siger nej anden gang.
Om-afstemningen er endnu ikke udskrevet, men forventes at komme til oktober.