Foto: Landsklubben for Tagdækkere

Det svenske parlament Rigsdagen skal ifølge planen ratificere Lissabon-traktaten i november. Men svensk LO besluttede allerede på sin kongres i juni at opfordre Rigsdagen til at udskyde beslutningen, indtil den svenske udredning om Vaxholm-sagen er færdig. Da de socialdemokratiske rigsdagsmedlemmer diskuterede ratificeringen i begyndelsen af oktober fik de en hilsen fra de tre største svenske LO-sektioner - LO i Stockholm, Västsverige og Skåne – med samme besked om at trykke på pauseknappen, indtil fremtiden for den svenske arbejdsmarkedsmodel er afklaret.

Mobilisering mod EF-domme
Under græsrodsmessen Europæisk Socialt Forum i Malmø i september var der en række seminarer om konsekvenserne af EF-domstolens afgørelser i bl.a. Vaxholm- og Rüffert-sagerne.
- Det er markant skift i den europæisk fagbevægelses diskussion af forholder til EU. Det er gået op for alle, hvor alvorlig situationen er efter EF-domstolens domme, siger Finn Sørensen, næstformand i 3F Industri og Service og medlem af sekretariatet i Fagligt Ansvar, som deltog i seminarerne.
I en fælleserklæring fra en række fagforeningsfolk som deltog i Malmø hedder det:
”Krisen for Lissabon-traktaten efter det irske nej giver en mulighed. De grundlæggende spilleregler for EU mangler at blive besluttet, fagbevægelsen og de sociale bevægelser må sætte arbejderrettigheder i centrum i debatten. Det sker kun, hvis der mobiliseres.”
Finn Sørensen fortæller, at der derfor uden tvivl vil deltage repræsentanter for dansk fagbevægelse, hvis svensk fagbevægelse arrangerer demonstrationer i Stockholm, når Rigsdagen får Lissabon-traktaten på dagsordenen. Han regner også med, at Danmark vil være repræsenteret, hvis det europæiske LO - EFS - laver demonstrationer for en social protokol, når EUs regeringsledere samles til topmøde i Bruxelles til december.

EFS: Kun lidt forståelse for EU
Kravet om en juridisk/traktatlig bindende social protokol til traktaten, som slår fast at de grundlæggende faglige rettigheder ikke skal underordnes det indre markeds fire friheder, er fremsat af EFS. Det bakkes op af bl.a. Folkebevægelsen mod EU, Fagligt Ansvar, LO-storbyerne og af svensk LO, tysk LO samt en række fagforeninger i Irland, Frankrig, Storbritannien, Spanien og Portugal.
- Der er kun lidt forståelse for EU blandt arbejdere. En social protokol vil bedre kunne møde lønmodtagernes interesser, konstaterede svenske LO formand og formand for EFS Wanja Lundby-Wedin efter et møde med den nuværende EU-formand, den franske præsident Nicolas Sarkozy. Sarkozy opfordrede EFS til at sende et brev, hvor de overfor formandskabet præciserer indholdet i en sådan social protokol.

TIB støtter protokol-krav
Toppen af dansk fagbevægelse er blevet beroliget af betænkningen fra det såkaldte Michael Christiansen-udvalg – også kaldet Laval-udvalget efter det lettiske firma, som underbetalte sine ansatte i Vaxholm-sagen. Betænkningen danner grundlag for et lovforslag, som en del faglige ledere tror vil redde den danske model på arbejdsmarkedet.
Arbejdsmarkedsekspert og professor ved Københavns Universitet Jens Kristiansen har imidlertid en helt anden opfattelse. I P1 har han forklaret, at loven vil hindre EF-domstolen i at blande sig i dansk konfliktret. Tværtimod kan dansk lovgivning om konfliktretten tvinge Arbejdsretten til at i tvivlstilfælde at spørge, om dansk lovgivning er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.
På forbundet Træ-Industri-Byg (TIB)s kongres i Aalborg i slutningen af september blev det vedtaget at støtte EFS’ krav om en social protokol med følgende udtalelse:
”Social dumping er blevet hverdag på det danske arbejdsmarked. TIB ønsker ikke social dumping, men at regler, der sikrer ens vilkår, skærpes. Den offentlige myndighedskontrol skal udbygges, og TIB vil arbejde på, at konfliktret og lønmodtagernes rettigheder kommer øverst på dagsordenen i EU. Vi støtter derfor den europæiske faglige sammenslutning EFS’s
krav om, at konfliktretten skal stå over den frie bevægelighed i Europa.”
- Vi kan mærke, at det strammer til. Det er 5 minutter i 12 for fagbevægelsen. Der var mange, der gik på talerstolen og talte om misbrug af udenlandsk arbejdskraft, fortæller Jens Borking, som var delegeret for TIB afdeling 9 i København, hvor han tidligere var næstformand og tilføjer at:
- TIB er blevet mere realistisk i forhold til, at EU ikke er en uskyldig størrelse.