Fredag den 12. september var repræsentanter for Folkebevægelsen mod EUs faglige udvalg samt EU-udvalget i 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening deltagere i et foretræde for EUs arbejdsmarkedskommissær Vladimir Spidla i Bruxelles.
Formålet var en protest mod Vaxholm-dommen og de efterfølgende faglige afgørelser i EF-domstolen. I delegationen deltog repræsentanter for fagforeninger i syv andre lande.
Under delegationens formøde fremlagde Eamon Dervoy fra Technical, Engineering og Electrical Union i Irland følgende historie:

Lønstigning imod arbejdsgiveres menneskeret
Elektrikernes lønninger besluttes ved kollektiv aftale, og sådan har det været i mere end 40 år. Aftalen er en registreret aftale mellem arbejdsgiverne, fagforeningen og arbejdsretten. Og når lønnen aftales hvert år (aktuelt 22.49 pund) binder den arbejdsgiverne, uanset om de er medlemmer af arbejdsgiverforeningen eller ej.
Nu har en gruppe arbejdsgivere appelleret arbejdsrettens aftale med lønmodtagere og arbejdsgivere til en højere domstol for at forhindre den lønstigning, der skulle være trådt i kraft 1.april i år. Gruppen dækker ca. 3.000 elektrikere i Dublin. Indgangsporten for appellen var afgørelsen i Vaxholmsagen, EF-domstolens såkaldte Lavaldom. Lønstigningen skulle være imod arbejdgivernes menneskerettigheder, som de understøttes af EF-domstolen.
Dommeren vil bekendtgøre sin beslutning om 4 uger. Og konsekvensen er indtil videre, at de omkring 3.000 elektrikeres lønstigning er fastfrosset.

Underbetaling af tusindvis af immigranter
Ved fremtrædet for kommissionen forklarede den irske fagforening i øvrigt for, hvordan EU-udvidelsen i 2004 betød, at flere hundred tusinde immigranter kom til Irland for at finde en bedre indtjening - både fra EU-lande og fra lande uden for EU.
Denne tilrejsende arbejdskraft er tydeligvis overrepræsenteret i lavt betalt arbejde. Det giver - som her i Danmark – fagforeningerne et stort problem. Uheldigvis er mange af de arbejdsgivere, der ansætter denne lavt betalte arbejdskraft i Irland, fjendtlige overfor faglig organisering.