Lovforslaget om ratificering af Lissabon-traktaten skal gennem tre behandlinger i Folketinget, før det er vedtaget. Førstebehandlingen fandt sted i januar. Andenbehandlingen vil efter alt at dømme finde sted i marts. Indtil da er spørgsmålet om folkeafstemning om traktaten ikke endelig afgjort.

Folkebevægelsen mod EU fortsætter indsatsen for den folkeafstemning, som alle meningsmålinger har vist et klart folkeligt krav om. Hvis Folketinget og regeringen vil snyde vælgerne for den afstemning, de blev lovet i 2005, skal det ikke blive nemt for dem at overse det folkelige krav. Og som EU-eksperter i bl.a. Berlingske Tidende har slået fast: Snydes vælgerne for en traktatafstemning, så risikerer Fogh at blive straffet ved de undtagelsesafstemninger, regeringen har sat på dagsordenen.

I weekenden 29. februar - 2. marts samler lokale komiteer underskrifter for folkeafstemning op mod 20 forskellige steder i landet. Inden da har Folkebevægelsens komiteer og aktive medlemmer samlet langt over 26.000 underskrifter. Planen er at aflevere dem senest i forbindelse tredjebehandlingen sammen med andre organisationer, der har samlet underskrifter.

Fingrene væk fra konfliktretten

6. februar søsatte tillidsmandsnetværket Fagligt Ansvar og formændene for LO i Storkøbenhavn, Århus, Odense, Randers og Esbjerg initiativet ”Fingrene væk fra konfliktretten”.
Initiativet tager afsæt i EF-domstolens Vaxholm-afgørelse fra december, der erklærede en svensk konflikt mod underbetaling af lettisk arbejdskraft for ulovlig. Dommen sagde bl.a. at det er op til EF-domstolen at afgøre om rettighederne til konflikt og kollektive forhandlinger må anvendes.

”Denne usikkerhed kan vi ikke leve med. Vi står i fare for at miste det vigtigste redskab, vi har til at dæmme op for det pres, som vore løn- og arbejdsvilkår udsættes for i disse år – nemlig vores ret til at kræve overenskomst og til at bruge konfliktvåbnet”, siger initiativet på hjemmesiden www.fingrenevaek.dk og fortsætter:
”Vi har derfor startet denne underskriftindsamling blandt faglige tillidsfolk. Formålet er at overbevise den danske regering om, at den omgående må tage skridt til at udrydde enhver tvivl på dette område. Statsministeren må meddele EU, at en dansk godkendelse af Lissabon-traktaten er betinget af, at EU ikke kan blande sig i de danske regler for kollektiv forhandling og konfliktret.”

Selvom initiativtagerne har forskellige holdninger til EU, så gør Vaxholm-dommen et klart indtryk på dem. Som formanden for forbundet Træ-Industri-Bygs Københavnsafdeling (og kandidat til posten som forbundsformand) Anders Olesen sagde på initiativets pressemøde, så vil det sætte EU-medlemskabet på dagsordenen i fagforeningen, hvis ikke konfliktretten sikres.
Mere end tusind fagforeningsformænd, tillidsrepræsentanter og fagligt aktive har indtil videre underskrevet appellen, som skal afleveres i forbindelse med trediebehandlingen af Lissabon-traktaten.

Ændringsforslag i parlamentet

- Fingrene væk-kampagnens krav om ”Ingen godkendelse af EU-traktaten uden garanti for konfliktret” er kun udtryk for endnu et ud af en lang liste af krav, vi har til et europæisk samarbejde. Krav om en helt anden vej end det skråplan EU helt fra starten har lagt sig fast på. Men Vaxholm-dommen er en alvorlig trussel mod konfliktretten og den nordiske aftalemodel på arbejdsmarkedet. Derfor er kampagnen et godt initiativ, der sætter fokus på et af de store problemer ved EU, siger Karina Rohr Sørensen, talsperson for Folkebevægelsen mod EU.

Folkebevægelsens aktive støtte til indsatsen for konfliktretten er også kommet til udtryk i EU-parlamentet, da parlamentets betænking om Lissabon-traktaten skulle behandles i Strasbourg sidst i februar. Folkebevægelsens parlamentsmedlem Søren Søndergaard stillede en række ændringsforslag til betænkingen – herunder om at parlamentet ”tager afstand fra, at de nugældende traktatbestemmelser, som Domstolen netop har taget udgangspunkt i for at begrunde social dumping og tilsidesætte arbejdstagernes ret til kollektive kampskridt til fordel for princippet om fri udveksling af tjenesteydelser (Vaxholm- og Viking Line-dommene), er medtaget fuldt ud i Lissabontraktaten; kræver, at retten til kollektive kampskridt fortsat skal henhøre under medlemsstaternes eksklusive kompetence”.

98 parlamentsmedlemmer stemte for forslaget - herunder samtlige svenske socialdemokrater samt tre danske socialdemokrater: Christel Schaldemose, Ole Christensen og Britta Thomsen. 525 stemte imod forslaget - herunder danskerne Poul Nyrup Rasmussen (S), Dan Jørgensen (S), Margrethe Auken (SF) samt parlamentarikerne fra Venstre, Konservative og Radikale. Men Folkebevægelsen fortsætter indsatsen for folkeafstemning om Lissabon-traktaten og til forsvar for såvel en ny faglig EU-undtagelse som de fire ”gamle” EU-undtagelser.

Læs mere om...

Folkebevægelsens indsats for folkeafstemning om Lissabon-traktaten - klik her!

Vaxholm-dommen og Folkebevægelsens aktiviteter for konfliktretten - klik her!