1. oktober 2007 trådte EUs regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i kraft. Direktivet betyder, at statsborgere fra andre EU-lande ikke længere skal have en forhåndsgodkendelse fra Arbejdstilsynet for at kunne arbejde på de områder, hvor der i den danske arbejdsmiljølov er krav om, at man skal have gennemført en særlig uddannelse.

EU-statsborgere, der tager midlertidigt arbejde i Danmark kan altså nøjes med langt ringere uddannelser eller bare to års erhvervserfaring, også når det drejer sig om farlige opgaver som arbejde med asbest, epoxy, asfalt og opstilling af stilladser.
Dette fik i november sidste år Stilladsarbejderne Landsklub til, at kræve reglerne ændret. Formanden for stilladsklubben, John E. Jakobsen, pegede i et brev til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg på, "at de udenlandske arbejdere klart er udsat for flere ulykker end de danske håndværkere, så det er en meget farlig udvikling at give dem "lov" til at arbejde uden de lovbefalede kurser".

Kravet bliver bakket op af Folkebevægelsens EU-parlamentariker Søren Søndergaard, som peger på, at sikkerheden og arbejdsmiljøet i første omgang især forringes for den udenlandske arbejdskraft, men at reglerne på sigt også sætter arbejdsforholdene for danske arbejdere under pres. Dertil kommer, at den ringere sikkerhed øger risikoen for, at tilfældige forbipasserende får et stillads i hovedet.

Kravet til regeringen og Folketinget om, at gribe ind og sikre, at værtslandets arbejdsmiljøregler gælder uanset EU-regler om anerkendelse af erhvervskvalifikationer, ser ud til at have båret frugt. Arbejdsmarkedsudvalget har kaldt beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og videnskabsminister Helge Sander i fællessamråd. Samrådet skulle have fundet sted 16. januar, men der er i mellem tiden opstået et flertal for, at ændre reglerne uden om regeringen, så samrådet er i første omgang erstattet med et møde, hvor beskæftigelsesministeren mødes med alle Folketingets partier om en løsning. Vi følger spændt udviklingen!