EU og løndumping var på dagsordenen, da over 800 delegerede var samlet til 3Fs kongres i Aalborg 11.-17. marts. Knap 30 kilometer nord for kongressen slås nordjysk fagbevægelse med en skruppelløs entreprenør som udnytter og underbetaler polske håndværkere i et byggeri i Brønderslev. 3F-kongressen blev derfor afbrudt nogle timer den 15. september, så forbundsformand Poul Erik Skov Christensen og flere hundrede delegerede kunne tage nordpå og støtte den faglige blokade.
- Når vi i fagbevægelsen begynder en konflikt, så bliver vi ved til tingene er i orden, sagde Poul Erik Skov Christensen ved blokaden.

Protokol-krav forpligter
Fagbevægelsen er oppe imod et EU, der har åbnet grænserne på vid gab for markedskræfternes frie bevægelighed med omfattende sociale konsekvenser. Det har åbnet for et frit marked for underbetaling og undergravning af faglige rettigheder.
3Fs kongres vedtog at støtte et forslag fra den Europæiske Faglige Sammenslutning (EFS) om en social protokol til Lissabon-traktaten, som skal sikre, at faglige og sociale rettigheder er overordnet det indre markeds regler om fri bevægelighed.
- Vores støtte til EFS’ forslag om en social protokol skal ikke bare være et stykke papir. Det forpligter til handling, sagde Finn Sørensen, næstformand for 3F København Industri og Service på talerstolen.

EUs krisepolitik
Samtidig har EUs svar på den globale finanskrise i høj grad været opfordringer til sociale besparelser og begrænsning af offentlige lønninger. Grækenland har direkte fået besked på at sætte lønningerne ned. Og senest har Kommissionen talt om, at kunne gribe ind overfor EU-lande, hvor "lønningerne i den offentlige sektor ødelægger konkurrenceevne og prisstabilitet".
- At EU griber ind i løndannelsen er fuldstændig uacceptabelt, sagde FOA’s forbundsformand Dennis Christensen, da Kommissionen anbefalede offentlige lønforringelser i starten af året.
Da Folketinget åbnede 5. oktober, kritiserede han indholdet statsministerens tale og især regerings finanslovsforslag, som EU har sat sit klare præg på.
- Det er den offentlige sektor, der har betalt en stor del af regningen for finanssektorens og bankernes uansvarlige adfærd for et par år siden og for de skattelettelser, der fulgte i kølvandet.
Det problem kommer på dagsordenen, når FOA holder kongres i Odense den 17.-19. november.

Hvad gør vi?
Torsdag den 2. december inviteres der til faglig landskonference hos 3F BJMF i Valby under overskriften ”Social dumping – hvad gør vi?”.
Folkebevægelsens faglige udvalg, Fagbevægelsen mod Unionen, Fagligt Ansvar, Byggefagenes Samvirke i København, TIB afd. 9, FOA Århus, Metal Horsens, 3F Aalborg og en lang række andre fagforeninger står bag konferencen. Her bliver der debat på baggrund af oplæg fra bl.a. arbejdsmarkedsforskerne Henning Jørgensen og Klaus Pedersen, fra MEP’erne Søren Søndergaard (Folkebevægelsen), Ole Christensen (S) og Emilie Turunen (SF), fra formanden for Byggefagenes Samvirke Anders Olesen og fra Jens Peter Bostrup fra LO’s udvalg om social dumping.
Læs mere på hjemmesiderne faglig.folkebevaegelsen.dk og eufagligt.dk