Et voksende antal østarbejdere underbetales hver eneste dag i Danmark – et fænomen der også kaldes social dumping. 18. august tog Folkebevægelsens EU-parlamentariker Søren Søndergaard til Brønderslev og talte ved en byggeplads, hvor nordjysk fagbevægelse har kørt en blokade siden juni. Her har entreprenøren Ole Thuesen ansat 10-15 polakker til omkring 50 kroner i timen, som får lov at bo på byggetomten.
- Vi har forgæves forsøgt at forhandle med byggeherren Dan Sandberg og Ole Thuesen. Men de afviser at give de polske ansatte en overenskomst, siger bygningsgruppeformand i TIB Nordjylland, Alex Pedersen.
Blokaden støttes også aktivt af arbejdsgivere.
- Hvis vi skal konkurrere på lige fod, kan det ikke nytte, at vi har sådanne piratvirksomheder. Alle arbejdsgivere burde bakke lige så meget op om kampen, som fagforeningerne gør, har malermester Uffe Sørensen fra Brønderslev udtalt til eb.dk.

Krav om kædeansvar
Kampen for ordnede forhold er ikke nem med de juridiske forhold, der gælder i dag. I 2005 fik Ole Thuesen en bod på 350.000 kroner ved Arbejdsretten i en lignende sag. Dem har han endnu ikke betalt. Fagforbundene TIB og 3F har 42 sager, hvor Arbejdsretten har dømt østeuropæiske firmaer til at betale 29 millioner kroner i bod for ulovlig underbetaling. De har ikke betalt en krone endnu.
Fagbevægelsen har derfor krævet kædeansvar indført i overenskomsterne. Kædeansvar betyder, at bygherren i Danmark og hovedentreprenøren også hæfter for underentreprenører og i den sidste ende har ansvar for alle ansattes løn og arbejdsforhold.
Arbejdsgiverforeningerne har hidtil afvist det, da de mener det er i strid med konkurrenceloven. Men en række andre lande i EU har indført kædeansvar. Og i august fældede Østre Landsret en dom i en arbejdsskadesag, hvor hovedentreprenøren fik ansvar for forsømmelser på en underentreprenørs byggeplads.

Europæisk aktionsdag
Kædeansvar virker som gavnligt redskab for fagbevægelsen i indsatsen mod presset på løn- og arbejdsvilkårene, som EU’s udvidelse i 2004 åbnede massivt op for. Kampen er vanskeliggjort af, at EU-domstolen i adskillige sager har fældet domme, som har begrænset fagforeningernes aktionsret. Europæisk fagbevægelse (EFS) har krævet en social protokol, der sætter arbejdstagernes rettigheder over markedskræfternes frie bevægelighed. Det er et af kravene, som EFS kalder til demonstration for, når der er europæisk aktionsdag 29. september.

Konference 2. december
Torsdag den 2. december kaldes fagligt engagerede og aktive til landsdækkende konference om konsekvenserne af og kampen mod social dumping. Konferencen, som foregår hos 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i Valby, er arrangeret af Folkebevægelsen mod EU, Fagbevægelsen mod Unionen og en lang række fagforeninger. Blandt de mange oplægsholdere er EU-parlamentarikerne Ole Christensen (S), Emilie Turunen (SF) og Søren Søndergaard (Folkebevægelsen).
Få mere at vide om konferencen på hjemmesiderne fagligt.folkebevaegelsen.dk og eufagligt.dk. Men sæt kryds i kalenderen allerede nu.