Her kan du hente de indkomne forslag til landsmødet:

RTF - 45.2 kb

Eller læse dem herunder:

Forslag 1 til landsmødet i Folkebevægelsen 2014.
Fra Lisbet Ammitzbøll Bonde
Herlev
Udvikling og udvidelse af netværk
Folkebevægelsen vil udvikle og udvide sit netværk, så det fortsat især baseres på lokalkomiteerne samt tillige på enkeltpersoner rundt om i landet, aktivitetsgrupper på uddannelsessteder mv.

Begrundelse og uddybning.
Nettet og de sociale medier giver mange muligheder for at enkeltpersoner og små grupper af medlemmer kan bidrage med oplysningsarbejde og aktiviteter.

Alle der siger ja til at være en del af Folkebevægelsens netværk (organisering) skal ligesom komiteerne jævnligt modtage en levende orientering, inspiration og materialer fra Folkebevægelsen centralt .
Især når der er aktuelle, store kampagner kan netværket aktiveres.

Der arrangeres arrangementer/konferencer/kurser som hele netværket særligt indbydes til, for at styrke og inspirere Folkebevægelsens aktivister og Folkebevægelsen kan blive inspireret af netværket. Valgtræffet var et super eksempel på dette – meget mindre målestok men med lignende godt indhold kan gentages.

Fra Franz Krejbjerg, Århus
Styrk informationsarbejdet
Folkebevægelsen skal fastholde og udvikle det selvstændige informations- og pressearbejde om EU. Folkebevægelsen skal fastholde og udvikle en stærk nyhedsdel på hjemmesiden og sociale medier som "facebook" henblik på at give argumenter og historier til EU-modstanden.

Begrundelse
En levende formidling på Internettet og de sociale medier er vigtig. Det giver Folkebevægelsen mulighed for at nå langt ud og være i direkte daglig kontakt med en bred kreds. Ikke kun beregnet for medlemmer, med som seriøs formidling til alle, så vi kan få folks øjne op for modstanden mod EU er vigtig. Selvom vi er en lille organisation med få ansatte er det vigtigt at dette område sikres og prioriteres.

Forslag 3 til Landsmødet 2014
Styrkelse af de individuelle og kollektive medlemmers rolle som ambassadører for Folkebevægelsen
Forslag til landsmødet den 25-26. oktober 2014 stillet af Folkebevægelsens lokalkomité i Gladsaxe, Lyngby og Gentofte.
Landsmødet opfordrer landsledelsen til at fremkomme med et organisationsforslag op til landsmødet i 2015, som styrker forbindelsen mellem Folkebevægelsens ledelse og det enkelte medlem og som styrker de individuelle og kollektive medlemmers rolle som ambassadører for Folkebevægelsen.
Begrundelse:
Mange lokalkomiteer i Folkebevægelsen fungerer mest på papiret og er ikke i realiteten et omdrejningspunkt for arbejdet. Samtidig har medlemstallet i Folkebevægelsen i en periode været stigende og vi har stadig en del kollektive medlemmer. Dette kræver nogle overvejelser om, hvordan vi kan sikre, at det enkelte medlem og de kollektive organisationer i langt højere grad bliver direkte inddraget i og udfører af Folkebevægelsens arbejde.
Således vedtaget på komitémødet i Gladsaxe, Gentofte og Lyngby onsdag den 1. oktober 2014 på Gladsaxe Hovedbibliotek Forslag til folkebevægelsens landsmøde oktober 2014

Forslag 4 til Landsmødet 2014
Fra Jammerbugt-komiteen, Lis Jensen
"Vi foreslår, at "introduktions-kontingent" på 50 kr for det første års medlemsskab af Folkebevægelsen mod EU gøres til et permanent tilbud".

Forslag 5 til landsmødet 2014
Fra Klaus Riis
Arbejderpartiet Kommunisterne APK
Underskriftsindsamling for folkeafstemning om dansk medlemskab af EU
Folkebevægelsen vil i den kommende landsmødeperiode gennemfører en underskriftsindsamling for en ny folkeafstemning om det danske medlemskab af EU.
Forudsætningerne for medlemskabet er fuldstændigt ændrede i forhold til 1972, da afstemningen om dansk medlemskab af EØF (EEC) gennemførtes.
Underskriftsindsamlingen gennemføres både centralt og lokalt gennem komiteerne og med mulighed for at skrive under på nettet.

Begrundelse/bemærkninger
Folkebevægelsens hovedmål er at få Danmark ud af EU. Underskriftsindsamlingen vil være en opfølgning af agitationen for en folkeafstemning om medlemskabet op til EU-parlamentsvalget og har til formål at vise, at der eksisterer bred folkelig opbakning bag kravet.

Det er en opgave som er umiddelbart tilgængelig for komiteer såvel som enkeltpersoner. Den ledes af landsledelsen, som sikrer de nødvendige materialer mv, og understøttes gennem annoncering og anbefalinger fra kendte personligheder, organisationer osv.

Den suppleres med udarbejdelse af materialer, der begrunder fordelene for den brede befolkning ved dansk udtræden af EU.

Den løber i hele den kommende landsmødeperiode – med mulighed for forlængelse eller afslutning og aflevering af underskrifter til regering og folketing samt markering i forhold til EU-parlament, -kommission osv.