Dagsorden til Landsmødet
Der kan forekomme ændringer:

Lørdag den 25. oktober:

11.30-13.00: Ankomst og indskrivning
13.00-13.30: Åbning (med den af LL vedtagne udtalelse), velkomst og konstituering
13.30-16.00: Fremlæggelse af parlamentsberetning, politisk beretning og organisatorisk beretning herunder evaluering af EU-valg og folkeafstemning. Diskussion og afstemning.
16.00-16.30: Pause
16.30-18.15: Fremlæggelse af årsplan for 2014-2015. Diskussion.
18.15-18.45: Fremlæggelse af udtalelse. Diskussion.
18.45-19.00: Præsentation af NYE LL-kandidater

19.00: Sidste tidspunkt for aflevering af ændringsforslag til årsplan.

19.00: Festmiddag, inkl international-træskopris
OBS! Der er kun afsat tid til præsentation af nye LL-kandidater. Alle kandidater bliver i øvrigt præsenteret med opslag på væggen og ligesom sidst nævnes det i starten at man skal gå til kandidaterne og snakke.

Søndag den 26. oktober.

9.00-9.15: Morgensang
9.15-9.30: Indkomne forslag og udtalelse.

9.30-10.00: Valg af ny Landsledelse

10.00-11.15: Hvad vil EU’s bankunion betyde for demokratiet og økonomien?
Paneldiskussion og indlæg fra salen. Paneldeltagere:
- Drude Dallerup, formand for tænketanken Ny Agenda (10 min)
- Erik Høgh-Sørensen, forfatter og tidl. journalist for Ritzau i København og Bruxelles (10 min)

Ordstyrer: Rina Ronja Kari, MEP for Folkebevægelsen mod EU

11.15-11.30: Pause

11.30-11.45: Regnskab og budget + valg af intern og ekstern revisor

11.45-12.00: Afstemning om årsplan

12.00-12.30: Uddeling af DK-Træskopris
12.30-12.45: Præsentation af Landsledelsen
12.45-13.00: Afslutning og tak for i år!
Frokost og oprydning
13.30-15.00: Møde i den nyvalgte Landsledelse

JPEG - 154.8 kb