Datoer og tidsfrister i forbindelse med Folkebevægelsen mod EUs landsmøde den 26.-27. oktober 2013.

Fredag den 11. oktober:
- Forslag til kandidater til landsledelsen
- Ændringsforslag til vedtægter
- Indkomne forslag

Torsdag den 17. oktober:
- Frist for tilmelding af delegerede og gæster

Husk
...at holde møde i komiteerne for at vælge delegerede. Alle komiteer har ret til mindst 4 delegerede. Komiteer med mere end 100 betalende medlemmer har derudover ret til 1 ekstra delegeret for hvert påbegyndt 50 betalende medlemmer. Tilsluttede organisationer (kollektive medlemmer) har ret til 2 delegerede. Herudover er gæster uden stemmeret meget velkomne - men til samme pris som delegerede.