Udtalelse fra fra den afgående landsledelse i forbindelse med Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde i Aalborg 26.-27. oktober 2013:

Uden den store medieopmærksomhed har EU-topmødet den 24.-25. oktober sat en deadline for en snarlig etablering af Bankunionen. Hvis EU-partierne i Folketinget tilslutter Danmark, så vil det både betyde, at EU overdrages retten til at lukke banker i Danmark, og at de danske skatteydere kan blive præsenteret for en milliardregning til dækning af underskud i spekulationsbanker i andre EU-lande.

Men for EU er Bankunionen ikke et mål i sig selv. Sammen med Europluspagten, Det europæiske Semester, Six-packen, Finanspagten og Two-packen er den skridt på vejen til en egentlig Eurostat, hvor alle afgørende beslutninger – også indholdet i finanslovene – afgøres af EU.

Vi EU-modstandere har altid forudsagt, at målet for EU var Eurostaten. ”Skræmmekampagne”, har vi fået at vide. Men nu kan enhver se, at vi havde ret. Inden for EU-staten findes hverken muligheden for at bestemme sin egen økonomiske politik, sin egen fordelingspolitik, sin egen arbejdsmarkedspolitik eller noget som helst andet, som tilsammen udgør et selvstændigt land.

Derfor står Danmark ved en korsvej: Vil vi lade os opsluge i Eurostaten eller vil vi sige fra og i stedet arbejde for et forpligtende europæisk og internationalt samarbejde baseret på selvstændige lande?

Folkebevægelsen mod EU anbefaler det sidste. Vi kræver folkeafstemning om enhver yderligere magtoverdragelse til EU. Men vi opfordrer samtidig til en diskussion og afgørelse om Danmarks fremtidige placering i Europa og i verden.

EU skal ikke bestemme alt!