Udkast til dagsorden for Folkebevægelsen mod EUs landsmøde den 26-27. oktober 2013

Lørdag den 26. oktober:

11.30:
Ankomst og indskrivning påbegyndes
13.00-13.30:
Åbning (med den af LL vedtagne udtalelse), velkomst og konstituering
- herunder vedtagelse af afstemningsprocedure

13.30-15.30:
Parlamentsberetning, politisk beretning og organisatorisk beretning.
Fremlæggelse, diskussion og afstemning.

15.30-16.00:
Pause
16.00—17.45:
EP-valget – valgkamp og opstillingsgrundlag.
Fremlæggelse, summemøde ved bordene, diskussion og afstemning.

17.45-19.00:
Valg af landsledelse og afstemning om tre spidskandidater
(kandidater præsenteres ved at tage ordet i de politiske diskussioner)

19.00:
Spisning – EU-modstanden fester - uddeling af international træskopris
21.00:
Præsentation af kandidat nummer 3, 2 og 1

Søndag den 27. oktober:

9.00-9.15:
Morgensang
9.15-9.30:
Afstemning om fem EP-kandidater til 4.-8. pladserne
9.30-9.45:
Vedtægter
9.45-10.30:
Indkomne forslag og afstemning om opstillingsgrundlag
10.30-11.00:
Regnskab og budget
11.00-11.15:
Afstemning om 12 EP-kandidater til 9.-20.pladserne
11.15-11.30:
Pause
11.30-12.15:
Uddeling af den danske træskopris og patenttaler
12.15-12.45:
Præsentation af Landsledelsen og EP-kandidater
12.45-13.00:
Afslutning og tak for i år og klar til valgkamp!

Se anbefalede togrejsetider under "Adresse og kørselsvejledning" - klik her!