Søndag den 7. juni 2009 skal de danske vælgere afgøre, hvem der skal repræsentere Danmark i EU-parlamentet i perioden 2009-2014.
Det fremgår af lovbekendtgørelse nr. 584 af 23. juni 2008 (se bekendtgørelsen – klik her!).
Vælgerne i Grønland og Færøerne deltager ikke i valget, da disse to selvstændige dele af Rigsfællesskabet ikke er medlem af EU.

Valget sker på grundlag af Nice-traktaten eftersom Lissabon-traktaten ikke er trådt i kraft – især fordi de irske vælgere sagde nej til traktaten i juni 2008. Det betyder, at der i alt skal vælges 736 medlemmer – heraf 13 i Danmark. Alle der er fyldt 18 år, har dansk indfødsret og fast bopæl i Denmark eller et andet EU-land eller som er statsborger i et andet bopæl i Danmark har stemmeret.
Se mere – klik her! Se også Nice-traktaten – klik her!

Udover Folkebevægelsen mod EU opstiller også (valgbogstav i parantes): Socialdemokraterne (A), Det Radikale Venstre (B), Det Konservative Folkeparti (C), Socialistisk Folkeparti (F), JuniBevægelsen (J), Dansk Folkeparti (O), Venstre (V) og Liberal Alliance (Y). Folkebevægelsen mod EU indgår igen i år valgforbund med JuniBevægelsen.

Ved valget i 2004 deltog 1.921.541 (47,9 pct.) af de i alt 4.012.663 stemmeberettigede danske vælgere. De skulle vælge 14 medlemmer til parlamentet. 97.986 (5,2 pct.) satte krydset ved Folkebevægelsen mod EUs liste N og genvalgte dermed Ole Krarup. Som konsekvens af en trafikulykke trak Ole Krarup sig ved udgangen af 2006 og overlod pr. 1. januar 2007 pladsen i parlamentet til suppleanten Søren Søndergaard.
Se mere om valgresultatet – klik her!

Ved valget i 1999 deltog 2.023.306 (50,5 pct.) af de i alt 4.009.594 stemmeberettigede danske vælgere. De skulle vælge 16 medlemmer til parlamentet. 143.709 (7,3 pct.) satte krydset ved Folkebevægelsen mod EUs liste N og genvalgte dermed Ole Krarup. Ved valget blev Jens Okking indvalgt for JuniBevægelsen. Han skiftede til Folkebevægelsen i 2002.
Se mere om valgresultatet – klik her!